About

ABOUT

RH EVOLUTION RESOURCES di uruskan sepenuhnya oleh MOHD HIZIR ARAFAT BIN TAMBUN selaku ketua pengawai eksekutif dan dibantu oleh beberapa kakitangan yang bertindak dalam pengurusan syarikat dan hal – hal yang berkaitan dengan urusniaga dan kerja – kerja yang dijalankan.

Dengan kemampuan dan pengalaman sedia ada, RH EVOLUTION RESOURCES mampu untuk mengendalikan dan menguruskan membekal dan menjual dengan memberi keutamaan kepada mutu kerja yang terbaik.

RH EVOLUTION RESOURCES juga sentiasa mengekalkan prestasi yang terbaik dalam mengendalikan sesuatu urusniaga dan sentiasa berusaha untuk memperbaiki prestasi syarikat ke taraf yang lebih membanggakan agar syarikat dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik dan memenuhi kehendak pelanggan.

CERT

 
 

MISI : Untuk Menjadi Pemangkin kepada Kecekapan Industri Automotif dan Permotoran.

VISI :

  • – Untuk membangunkan serta meningkatkan kecekapan tadbir urus dalam pengurangan kos    penyelenggaraan pengangkutan sesebuah institusi.
  •  -Memajukan Industri dan Sukan Permotoran melalui pembangunan aktiviti permotoran dan kemasyarakatan bersama-sama Persatuan dan Kelab Permotoran.
  • -Membangunkan ekonomi masyarakat melalui aktiviti-aktiviti perniagaan produk keluaran syarikat.